Odbor

“HOSANAFEST”
ORGANIZACIJSKI ODBOR
(2020-2025)

predsjednik
vlč. dr. Marinko Stantić

potpredsjednik
Kristian Molnar

tajnik
Kristina Križan

blagajnik
Sandra Antunović

ostali članovi Organizacijskog odbora
Vedran Jegić
Nataša Stipančević-Francuz
Dalibor Križan
Adrijana Ivandekić
Dario Vuković
Nada Gabrić
Biljana Vojnić Hajduk
Dario Marton
Sanela Molnar
Tatjana Pelhe

ORGANIZACIJSKI ODBOR (2015-2020): predsjednik vlč. dr Marinko Stantić; potpredsjednik Kristian Molnar; tajnik Sanela Kolar; blagajnik Kristina Križan; Dalibor Križan;Vedran Jegić; Aleksandra Laluja; Tatjana Pelhe; Nataša Stipančević; Kristina Ivković; Nevena Gabrić; Biljanja Vojnić Hajduk; Dario Marton
 
ORGANIZACIJSKI ODBOR (2011-2015):predsjednik vlč. dr. Marinko Stantić potpredsjednik Kristian Molnar tajnik Sanela Molnar blagajnik Mirko Šokčić ostali članovi Organizacijskog odbora Vedran Jegić Vedran Kuntić Jelena Buljovčić prof. Kata Suknović dipl. iur. Ladislav Suknović Marga Buljovčić Nevena Mlinko Lazar Baraković dipl. iur. Svetlana Zelić
 
ORGANIZACIJSKI ODBOR (2005-2010): predsjednik vlč. dr Marinko Stantić; potpredsjednik Kristian Molnar; tajnik Sanela Kolar; blagajnik Mirko Šokčić; Vedran Jegić; Vedran Kuntić; Gordana Stantić; prof. Kata Suknović; dipl. iur. Ladislav Suknović; dr Ivica Šuvak; prof. Mira Temunović; Lazar Baraković; dipl. iur. Svetlana Zelić.