Natječaj

FESTIVAL HRVATSKIH DUHOVNIH PJESAMA
“HOSANAFEST”

Festival hrvatskih duhovnih pjesama – HosanaFest dobrotvorne je naravi i natjecateljskoga karaktera. U tu svrhu Organizacijski odbor HosanaFest-a raspisuje

NATJEČAJ
za prijem novih skladbi

Natječaj je otvoren od 01.02. i traje do 01.04. u godini.

Uvjeti natječaja su sljedeći:

– skladbe tematski moraju imati kršćanski karakter;

– skladbe ne smiju biti već objavljene niti javno izvodjene;

– trajanje skladbe ne smije prijeći 4 minute;

– uredno potpisani autori glazbe, teksta i obrade;

– autor i glavni izvodjač pjesme ne smije biti mladji od 16 godina;

– u vokalno-instrumentalnom sastavu ne smije biti više od 15 osoba.

Prijava na natječaj dostavlja se na CD-u ili putem elektroničke pošte, a obavezno mora sadržavati sljedeće:

– oglednu demo snimku pjesme (snimka ne mora biti studijska, ali glazbeno-produkcijski treba biti što sličnija izvedbenoj verziji). Pjesma može biti poslana i u mp3 formatu s minimalnom rezolucijom od 192 kbps;

– tekst pjesme (preporuča se u Word formatu);

– kraću biografiju izvodjača sa svim potrebnim podacima (adresa, telefon, e-mail, web i sl.), te navesti zajednicu u kojoj se djeluje;

– potvrda svećenika.

Prijave koje ne budu ispunjavale gore navedene uvjete, kao i skladbe upitne originalnosti neće uopće biti razmatrane od strane Stručnog povjerenstva.

Napomena: Autori slanjem skladbe na natječaj jamče za njezinu originalnost, te daju svoju suglasnost za izdavanjeskladbe na festivalskom CD-u. Naknadno utvrdjivanje neoriginalnosti skladbe povlači za sobom sankcije odredjene pravilnikom “HosanaFesta”. Prijavljene skladbe ne mogu se povući, niti će biti vraćene.

Rezultati natječaja bit će autorima objavljeni 20.04. u godini. Izvodjači čije se skladbe uvrste u program Festivala, trebaju studijsku snimku dotične skladbe, te njenu matricu dostaviti u roku do 60 (šezdeset) dana po objavljenju rezultata.

Redoslijed nastupa na “Hosanafestu” odredjuje festivalski Organizacijski odbor.

Radove slati ili dostaviti na adresu:

“HOSANAFEST ”
Radnička 88
24000 Subotica
Vojvodina, Srbija
Tel: +381 (0)62244974
ili na e-mail: hosanafest@yahoo.com

Radosno očekujemo Vaše sudjelovanje!
Organizacijski odbor “Hosanafesta”

www.hosanafest.suboticka-biskupija.info