REDOSLIJED NASTUPA SKLADBI NA HOSANAFESTU 2014.

REDOSLIJED NASTUPA SKLADBI NA HOSANAFESTU 2014.
Na HosanaFestu 21.9.2014. redoslijed nastupa skladbi bit će sljedeći:

01. Ljubav Neba
02. Kad gori pod nogama
03. Za Tebe želim živjeti
04. Korak po korak do Isusa
05. Nismo sami
06. Dar Tebi
07. Mostovi
08. Dobrodošao nam Ti
09. Bogu na slavu
10. U Tebi je slava
11. Sveta Krv
12. Čekaj me
13. Tvoja će me ljubav čuvati
14. Ljubav mog Gospodina
15. Traganje